Ennaturat als Centres Educatius

Les nostres propostes estan pensades per apropar infants i joves al medi natural mitjançant la pràctica de diferents tipus d’activitats.

Un ingredient màgic i que tenen totes les activitats en comú és l’EXERCICI FÍSIC.

Els objectius principals seran no sols aprofitar jocs i dinàmiques per mantenir-nos actius físicament sinó també fomentar una sèrie de valors com poden ser la cooperació entre companys, la cultura de l’esforç, la motivació per superar-se i l’amor i respecte a la natura.

És possible adaptar la majoria d’activitats als grups d’edats, l’entorn i els objectius del centre.

Ens agradaria acompanyar a infants i joves en el respecte cap a l’entorn natural i la motivació per la pràctica d’un esport saludable.

Pots descarregar el nostre DOSSIER amb propostes i activitats per a centres educatius fent click aqui.