Ennaturat als Centres Educatius

Les nostres propostes estan pensades per apropar infants i joves al medi natural mitjançant la pràctica de diferents tipus d’activitats, la major part de les quals amb un ingredient màgic, l’exercici físic.

Els objectius principals seran no sols aprofitar jocs i dinàmiques per mantenir-nos actius físicament sinó també fomentar una sèrie de valors com poden ser la cooperació entre companys, la cultura de l’esforç, la motivació per superar-se i l’amor i respecte a la natura.

És possible adaptar la majoria d’activitats als grups d’edats, l’entorn i els objectius del centre.

Ens agradaria acompanyar a infants i joves en el respecte cap a l’entorn natural i la motivació per la pràctica d’un esport saludable.

Pots descarregar el nostre dossier amb propostes i activitats per a centres educatius fent click aqui.