Des de Juliol de 2021 que Ennatura’t som cooperativa, ENNATURA’T, S.C.C.L.

Vam poder fer realitat la nostra intenció inicial al crear el projecte d’ esdevenir aquest tipus de model societari, vinculat a l’economia social i solidària i a la ferma creença que treballar d’una manera diferent, on les persones son en el centre de tot el que fem, és possible.

El fet de cooperar i col·laborar amb altres empreses i professionals locals o de proximitat compromesos amb el territori també és per nosaltres un pilar bàsic.

Aquestes accions compartides ens permet arribar a més persones i generar sinergies de les que en surten coses molt boniques amb la base d’uns valors compartits.

Des de 2022 som també entitat promotora de COOPCAMP, l’Ateneu cooperatiu del Camp de Tarragona. Entre les nostres tasques està la de dinamitzar L’ASSOCIACIÓ LA BRESCA (ecosistema cooperatiu de Reus) i també la formació en el COOPERATIVISME I L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA als alumnes de Grau Mig i Superior de la nostra comarca.

Us deixem també els pilars bàsics del nostre projecte.

MISSIÓ

 • Facilitar/acostar la pràctica de diferents ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE a persones de totes les edats entesa com un element clau per a crear un hàbit saludable i extreure’n el màxim de beneficis tant físics com emocionals
 • Oferir entrenaments i activitats ADAPTADES a cada usuari mitjançant professionals qualificats en les diferents pràctiques esportives i activitats de lleure. 
 • Facilitar experiències esportives a l’AIRE LLIURE, preferentment a la NATURA. El sol fet d’estar-hi en contacte directe ens aporta un seguit de beneficis que cal sumar als propis de la pràctica esportiva. 
 • Fomentar i participar d’iniciatives relacionades amb l’esport i la cura/respecte al MEDI AMBIENT.
 • Generar un ESPAI DE TROBADA de persones amb interessos compartits.

VISIÓ

 • Treballar per tal que TOTHOM, independentment de l’edat i condició física, pugui trobar dintre la nostra oferta d’activitats esportives o de lleure aquella que millor s’adapti a la seva realitat.
 • Anar forjant un EQUIP DE TREBALL format per professionals d´ àmbit esportiu i del lleure en els que es tindrà en compte tant els interessos personals com els del projecte del qual formen part.
 • Esdevenir un ESPAI i MOMENT de TROBADA amb altres persones amb qui compartir unes mateixes aficions i interessos, crear un vincle i sentiment de pertinença a una COMUNITAT. 
 • Donar a conèixer els parcs i la xarxa de camins de la nostra ciutat. Apropar els usuaris a la NATURA, sumar els seus beneficis als propis de l’exercici físic.

VALORS

 • Oferim sempre la màxima qualitat possible en les nostres activitats i serveis.
 • Responsabilitat social: col·laborar i acostar les nostres activitats a persones i col·lectius vulnerables.
 • Feminisme: en les nostres activitats hi ha un mirada feminista promovent la participació, l’apoderament i el protagonisme de les dones. 
 • Desenvolupament personal: son garantides les condicions de treball digne i afavorim la possibilitat de conciliar la vida personal i laboral per les sòcies i les treballadores.
 • Responsabilitat econòmica, social i mediambiental per a dur a terme les nostres tasques de manera sostenible.
 • Compromeses amb el comerç de proximitat.
 • Arrelament territorial: el gruix de les nostres activitats tenen lloc a la nostra ciutat i el seu entorn més pròxim però ens agrada també fomentar la descoberta d’altres territoris de la forma més sostenible i solidària possible.

ODS

Ennatura’t està compromès amb els ODS i sempre que en tenim ocasió i mitjançant accions relacionades amb les nostres activitats col·laborarem per tal d’afavorir el seu assoliment.