de P3 a P5 i de 1r a 4rt de primària

En aquest grup d’infants combinarem l’activitat física i l’esport amb el lleure i l’educació. És un període maduratiu en el que comencen a dominar amb molta destresa el propi cos i els objectes que els envolten, per això creiem idoni el treball de la psicomotricitat i les habilitats motrius bàsiques.

Al llarg d’aquesta etapa és bàsic que assoleixin un bon esquema corporal, orientació espacial i temporal, així com un bon domini de les habilitat motrius bàsiques per al seu dia a dia. També ens iniciarem en les activitats motrius específiques que els serviran sobretot per a començar a treballar determinades tècniques esportives, en el nostre cas el Trail Running.

El JOC serà el protagonista principal en aquesta etapa i sempre buscarem com objectiu final que gaudeixin en l’execució de les activitats proposades, així com a que aprenguin a moure’s en l’entorn natural i també a respectar-lo des de ben petits/es. El joc serà la base però també introduirem alguns circuits i sèries, connectarem amb la natura i ens hi mourem de forma àgil i respectuosa.